رفتن به محتوای اصلی
x

مشاوره پژوهشی


يکي از نيازهاي اعضاي محترم هيات علمي و ساير محققان دانشگاه، کسب اطلاعات از طريق دريافت مشاوره در حوزه هاي مختلف مرتبط با فعاليتهاي تحقيقاتي آنهاست. واحد توانمندسازي پژوهش با فراهم نمودن بستر نوين ارائه خدمات مشاوره پژوهشي، اقدام به راه اندازي سامانه ميز مشاوره پژوهشي جهت ارائه خدمات با کيفيت و معتبر در حوزه هاي محتلف پژوهشي به اعضاي هيات علمي و محققان خود نموده است. بمنظور استفاده از خدمات مشاوره پژوهشي کافيست پژوهشگران با مراجعه به بخش "مشاوره" در سامانه پژوهشيار درخواست خود براي دريافت خدمات مشاوره را ثبت نموده و در زمان انتخاب شده بصورت غيرحضوري يا حضوري خدمات مورد نياز خود را دريافت نمايند.